CYTATY

"Nadzieja przychodzi do człowieka wraz z drugim człowiekiem."

Darowizna

PROSZĘ O POMOC W CODZIENNYCH ZMAGANIACH
 
Przekazując dowolną kwotę darowizny na konto Fundacji Avalon, w tytule wpisując : Wątroba 3259 pomożecie mi Państwo sfinansować kolejne wizyty u specjalistów, zabiegi operacyjne, zakup środków medycznych i rehabilitację, urozmaicić codzienność, za co bardzo serdecznie z góry dziękuję !!!

Przekaż Darowiznę

Fundacja Avalon - Bezpośrednia Pomoc Niepełnosprawnym,
Michała Kajki 80/82 lok. 1,
04-620 Warszawa
BNP Paribas Bank Polska SA
• numery rachunków
Rachunek złotowy PLN: 62 1600 1286 0003 0031 8642 6001
Przelew zza granicy:
Rachunek walutowy EUR: IBAN: PL07 1600 1286 0003 0031 8642 6021
Rachunek walutowy USD: IBAN: PL77 1600 1286 0003 0031 8642 6022

W tytule wpłaty proszę podać  Wątroba 3259 (ten dopisek jest bardzo ważny).
Czy darowiznę dla mnie przekazaną Fundacji można odliczyć od podatku?
Utworzono: piątek, 28, wrzesień 2012 21:00
Tak. Darowiznę można odliczyć, jeśli wspieramy działalność organizacji pożytku publicznego – czyli np. działalność Fundacji AVALON. Są to m.in. organizacje pozarządowe (tj. osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej) nienależące do sektora finansów publicznych i niedziałające w celu osiągnięcia zysku, np. fundacje i stowarzyszenia. Muszą prowadzić działalność społecznie użyteczną w zakresie określonym w ustawie (z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie art. 4 ust. 1) - np. pomoc społeczna, działania na rzecz osób niepełnosprawnych, upowszechnianie kultury fizycznej i sportu. Organizacje te nie muszą mieć statusu organizacji pożytku publicznego.

Osoby fizyczne mogą odliczyć darowizny do wysokości 6% swojego rocznego dochodu, natomiast osoby prawne nawet 10% swojego rocznego dochodu. Darowiznę dokumentujemy dowodem wpłaty na rachunek bankowy organizacji.

Czyli osoba fizyczna lub firma, która finansuje np.: usługę rehabilitacyjną dla podopiecznego fundacji, może skorzystać z ulgi podatkowej.

Osoba fizyczna wykazuje przekazaną darowiznę w rozliczeniu rocznym PIT-0. Firma kwotę przekazanych darowizn wykazuje w rozliczeniach miesięcznych na formularzu CIT-O i w rozliczeniu rocznym CIT-8/O oraz w sprawozdaniu finansowym w informacji dodatkowej.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Dziękuję za komentarz!

Jak Pomóc ...

Dowolną wpłatą na konto fundacji Avalon. Rachunek: 62 1600 1286 0003 0031 8642 6001 (tytuł wpłaty: Wątroba 3259) pomożecie mi Państwo sfinansować kolejne wizyty u specjalistów, zabiegi operacyjne, zakup środków medycznych i rehabilitację, urozmaicić codzienność, za co bardzo serdecznie z góry dziękuję!